Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт відділу з питань запобігання та виявлення корупції про результати роботи Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області за І квартал 2023 року

опубліковано 29 травня 2023 о 12:41

Протягом І кварталу 2023 року відділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Відділ, уповноважений підрозділ) Головного управління ДПС у Полтавській області (далі – ГУ ДПС) було проведено ряд превентивних заходів серед працівників ГУ ДПС спрямованих на запобігання, виявлення та припинення корупційних проявів шляхом надання методичної, консультаційної та практичної допомоги з дотримання норм антикорупційного законодавства.

Проводилися заняття в системі професійного навчання, службової підготовки з питань вивчення антикорупційного законодавства, заходів фінансового контролю, що передбачено Антикорупційною програмою Державної податкової служби України на 2023-2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 № 221 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023-2025 роки (далі – Антикорупційна програма ДПС). Проведено робочі наради, в тому числі за допомогою Інтернет-конференцій zoom.ua з питань дотримання вимог Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції» зі змінами (далі – Закон № 1700), Порядку організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах Державної податкової служби, затвердженого наказом ДПС України від 26.05.2020 № 226 зі змінами (далі – Порядок № 226), наказу ДПС України від 02.09.2019 № 52 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби» зі змінами (далі – Правила № 52), зокрема, щодо:

обмежень та заборон, визначених розділом ІV Закону № 1700, що полягають в недопущенні використання своїх службових повноважень або свого становища з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, дотримання обмежень щодо одержання подарунків, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, дотримання обмеження після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, недопущення порушень щодо роботи близьких осіб;

упередження, своєчасного виявлення та вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів у відповідності до розділу V Закону № 1700 та Порядку № 226;

загальних вимог до поведінки державних службовців, якими вони зобов'язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, порядок дій працівників у разі отримання незаконних вказівок та утримання від виконання незаконних рішень чи доручень, недопущення порушень правил етичної поведінки, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог у відповідності до розділу VI Закону № 1700 та Правил № 52;

недопущення порушень вимог фінансового контролю, заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану;

поводження з інформацією та упередження незаконного використання інформації працівниками, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків.

Наголошено на безумовному дотриманні вищевказаних нормативно-правових актів всіма посадовими особами ГУ ДПС та акцентовано увагу, що за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень державні службовці притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. 

Крім того, Відділом постійно розробляються та доводяться службовими записками до відома працівників ГУ ДПС інформаційні матеріали. 

У всіх випадках звернення до Відділу надано практичну та консультаційну допомогу посадовим особам ГУ ДПС, переважна більшість з яких стосувалася врегулюванню конфлікту інтересів, дотримання вимог фінансового контролю, у тому числі правил заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Надано 121  консультацію.

В рамках виконання Антикорупційної програми ДПС на 2020-2022 роки, затвердженою наказом ДПС від 13.10.2020 № 575, зі змінами, відділом проведено 3 перевірки, за результатами яких:

- трьох працівників притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

- двом працівникам зменшено розмір премії на 50%;

- чотирьох працівників позбавлено премії.

Відділом розглянуто вісім повідомлень щодо можливих фактів неправомірних дій та порушень етичної поведінки з боку працівників ГУ ДПС. За результатами розгляду таких повідомлень інформація не підтвердилась, проте з усіма працівниками проведено додаткові профілактичні бесіди з метою упередження подібних ситуацій. 

Крім того, протягом 1 кварталу 2023 року Відділом розглянуто 19 повідомлень про наявність конфлікту інтересів у працівників ГУ ДПС, що можуть вплинути на вчинення дій, прийняття рішень під час виконання службових повноважень та забезпечено їх врегулювання з метою недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.

Працівниками уповноваженого підрозділу й надалі вживатимуться заходи з метою недопущення вчинення службовими особами ГУ ДПС корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень для формування позитивного іміджу ДПС, як сервісної служби європейського зразка з високим рівнем довіри у суспільстві та нульової толерантності до корупції.